Wydział Filozofii

FILOZOFIA

Filozofowie osiągają sukcesy w biznesie!

Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytania, które Cię nurtują i cechuje Cię umiejętność krytycznego myślenia, zacznij studia na filozofii na UKW. Studia filozoficzne gwarantują rozwinięcie horyzontów myślowych i ułatwiają odnalezienie się w dzisiejszej rzeczywistości. Nie oferujemy Ci wąskiej specjalności zawodowej, ale szerokie możliwości realizacji najróżniejszych planów i ambicji. Na studiach poszukujemy odpowiedzi na pytania: Na czym polega poprawne uzasadnienie przekonań? Na czym polega dobre życie? Czym jest sprawiedliwość? Czy ludzki umysł jest czymś różnym od mózgu? Czy istnieją racjonalne podstawy do uznania bądź odrzucenia tezy o istnieniu Boga? i wiele innych. Ważne są jednak nie tylko same pytania, takie czy inne, ale umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, którą nabywa się podczas poszukiwania na nie odpowiedzi. 

 Szczegóły o kierunku!