Wydział Filozofii

Rada Naukowa

Rada Naukowa Wydziału Filozofii

Przewodniczący
dr hab. Wojciech Rechlewicz, prof. uczelni

Członkowie
Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz
dr hab. Edward Gorzelańczyk, prof. uczelni
dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. uczelni
dr hab. Ryszard Mordarski, prof. uczelni
dr hab. Wojciech Rechlewicz, prof. uczelni
dr hab. Marek Siwiec, prof. uczelni
dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. uczelni
dr hab. Wojciech Torzewski, prof. uczelni
dr hab. Jarosław Jakubowski, prof. uczelni