Wydział Filozofii

Studenckie Koło Filozoficzne

Logo Studenckiego Koła Filozofii UKW

Historia Koła sięga drugiej połowy lat siedemdziesiątych. Uczestniczyli w nim nie tylko studenci reprezentujący różne dyscypliny naukowe, ale również osoby spoza uczelni, zainteresowane filozofią.

Spośród zagadnień omawianych w ramach prac Koła, w okresie od 1991 roku, najwięcej uwagi poświęcono zagadnieniom związku filozofii i literatury, a także problematyce egzystencjalnej. Analizowane były między innymi teksty Platona, Arystotelesa, Epikteta, św. Augustyna, Kanta, Kierkegaarda Nietzschego, Bergsona, Heideggera, Jaspersa, Gadamera.

Obecnie ster Koła przejęli studenci filozofii. Studenckie Koło Filozoficzne, pielęgnując ciągłość tradycji zachowuje jednak nadal formułę spotkań otwartych, adresowanych do wszystkich osób zainteresowanych refleksją filozoficzną.

Wszystkie niezbędne informacje o działalności Studenckiego Koła Filozoficznego znajdą Państwo na stronie: www.studenckiekolofilozofii.wordpress.com