Wydział Filozofii

Pracownicy Wydziału Filozofii

prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz
e-mail: dlukas@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 718
ul. Ogińskiego 16

dr hab. Maciej Chlewicki, prof. uczelni
e-mail: mach@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr hab. Edward Gorzelańczyk, prof. uczelni
e-mail: medsystem@medsystem.com.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. uczelni
e-mail: gebolys@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr hab. Ryszard Mordarski, prof. uczelni
e-mail: mordarski@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr hab. Marek Siwiec, prof. uczelni
e-mail: msiwiec@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. uczelni
e-mail: janusz.sytnik-czetwertynski@wp.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr hab. Wojciech Torzewski, prof. uczelni
e-mail: wtorzewski@poczta.fm
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr hab. Jarosław Jakubowski, prof. uczelni 
e-mail: j.jakub@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr hab. Wojciech Rechlewicz, prof. uczelni
e-mail: w.rechlewicz@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr Bożena Listkowska
e-mail: bozena.listkowska@.ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr Filip Stawski
e-mail: filip.stawski@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

ks. dr Sylwester Warzyński
e-mail: sylwester.w@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16

dr Magdalena Krasińska
e-mail: m.krasinska@ukw.edu.pl 
tel. 52 32 36 709
ul. Ogińskiego 16