Wydział Filozofii

Obszary badań naukowych

Obszary badań naukowych

  • historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (Platon i Tomasz z Akwinu)
  • historia Filozofii nowożytnej i współczesnej (zwłaszcza brytyjski empiryzm, Kant, współczesna filozofia francuska i rosyjska oraz fenomenologia i hermeneutyka)   
  • ontologia: badania nad podstawami ontologicznymi logiki formalnej oraz spór realizmu z antyrealizmem
  • filozofia religii (spór teizmu z ateizmem, atrybuty Boże)
  • filozofia umysłu i sztucznej inteligencji
  • filozofia polityki (zwłaszcza współczesny konserwatyzm i spór konserwatyzmu z liberalizmem)
  • etyka (głównie badania z zakresu etyki szczegółowej i współczesnych kontrowersji etycznych)
  • estetyka (twórczość jako kategoria estetyczna)
  • filozofia polska: Szkoła Lwowsko-Warszawska, Herbert, Miłosz, Wat.