Wydział Filozofii

Kognitywistyka: nowy kierunek studiów

Od przyszłego roku akademickiego Wydział Filozofii uruchamia nowy kierunek studiów. Poza filozofią (pierwszego i drugiego stopnia) studiować będzie można u nas także kognitywistykę. Kierunek ten otwieramy w ścisłej współpracy z Wydziałem Informatyki UKW. Tym sposobem proponujemy kandydatom i kandydatkom prawdziwie interdyscyplinarny kierunek studiów.

Kognitywistyka obecna jest na niemal wszystkich dużych uczelniach w kraju. Jest to kierunek integrujący wiedzę w obszarze dyscyplin koncentrujących się na problematyce poznania i sposobach ludzkiej interakcji ze światem. Wykorzystując wiedzę z zakresu filozofii umysłu, psychologii poznawczej, sztucznej inteligencji i neuronauk, chcemy wyposażyć osoby studiujące u nas w wiedzę i kompetencje odpowiadające na technologiczne wyzwania współczesności. Dzięki niespotykanej na innych kierunkach kombinacji modułów kształcenia będziemy przygotowywać studentów do pracy naukowej, umożliwiając przy tym zarówno lepsze rozumienie współczesnego świata, jak i odnalezienie się na rynku pracy w nowo kształtujących się zawodach.

Dziękujemy Wydziałowi Informatyki za dotychczasową współpracę i liczymy na dynamiczny rozwój kierunku kognitywistyka.

Więcej informacji o kierunku znaleźć można na portalu rekrutacyjnym UKW.