Instytut Filozofii

Władze Instytutu

prof. zw. dr hab. Dariusz Łukasiewicz

Dyrektor Instytutu Filozofii
prof. zw. dr hab. Dariusz Łukasiewicz

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,  pok. 509 
e-mail: dlukas@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709

dr hab. Wojciech Torzewski, prof. uczelni

 

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych
dr hab. Wojciech Torzewski, prof. uczelni

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, pok. 507 
e-mail: wtorzewski@poczta.fm
tel. 52 32 36 709