Instytut Filozofii

Szkolenia

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

Informacja dla studentów kierunku filozofia I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia:

22 października 2019 r. w godz. 12.00–12.45 odbędzie się szkolenie biblioteczne w Bibliotece UKW przy ul. Karola Szymanowskiego 3. Szkolenie jest obowiązkowe i jest warunkiem zaliczenia semestru(zbiórka na parterze przy szatni).

Szkolenie BHP dla studentów I roku

Informacja dla studentów kierunku filozofia I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia

25 października 2019r. o godz. 13.00 odbędzie się szkolenie BHP z dr. Zbigniewem Dziamskim w auli nr 27 przy ul. Chodkiewicza 30 – blok B. Szkolenie jest obowiązkowei jest warunkiem zaliczenia semestru. (trwa 4 godziny)