Praktyki

Program praktyk zawodowych po II roku

Czas trwania praktyki: 3 tygodnie- student przebywa w placówce/instytucji tyle czasu ile jego opiekun.

I Cele praktyk:

 1. Zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjna domu kultury, gazety, biblioteki, agencji reklamowej, kancelarii prawnej, zakładu pracy chronionej jako instytucji o określonych zadaniach społecznych.
 2. Praktyczne zapoznanie z obowiązkami i warunkami pracy w domu kultury, gazecie, bibliotece, agencji reklamowej, kancelarii prawnej, zakładzie pracy chronione jako miejscu przyszłej pracy zawodowej
 3. Praca z czytelnikami, młodzieżą i dziećmi spędzającymi czas w placówkach kulturowych.

II Treści programowe:

 1. Struktura i organizacja domu kultury, gazety, biblioteki, agencji reklamowej, kancelarii prawnej, zakładu pracy chronionej. Zakres działań poszczególnych jednostek organizacyjnych.
 2. Opracowania formalne różnych typów dokumentów.
 3. Zbieranie informacji, przeprowadzanie wywiadów, pisanie artykułów.
 4. Organizacja wystaw, występów artystycznych, projekcji filmowych.
 5. Zasady gromadzenia selekcji zbiorów, udostępnianie księgozbioru (dyżury w czytelni i wypożyczalni) i różne formy z czytelnikami.
 6. Weryfikacja i interpretacja wyników badań rynkowych, dobieranie środków i nośników reklamy zgodnie z jej celem, testowanie projektów i przekazów reklamowych przed publikacją, planowanie i przygotowanie konferencji prasowych.
 7. Pomoc w przygotowaniu przemów, branie udziału w konferencjach z klientami.
 8. Doradzanie w zakresie zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem.
 9. Planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pracy osobie niepełnosprawnej.
 10. Współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filozofii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel: 52 323 67 09