Studenckie Koło Filozoficzne

Historia Koła sięga drugiej połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej, grupa pracowników Zakładu Logiki i Filozofii z Grzegorzem Dominiakiem, Markiem Jakubowskim, Andrzejem Mikulskim oraz Markiem Siwcem na czele, podjęła inicjatywę cyklicznych, otwartych spotkań poświęconych filozofii. Opiekunami naukowymi Koła zostali Grzegorz Dominiak oraz Marek Siwiec. Utrwalił się wówczas zwyczaj, iż spotkania Studenckiego Koła Filozoficznego odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, uczestniczą w nich nie tylko studenci reprezentujące różne dyscypliny naukowe, ale również częstokroć osoby spoza uczelni zainteresowane filozofią. W latach osiemdziesiątych dyskutowano rozmaite teksty filozoficzne (np. Platona, Szestowa, Heideggera, Arendt) a także teksty literackie o zabarwieniu filozoficznym (np. Hölderlina, Rilkego Kawafisa). Tematem niektórych spotkań była własna twórczość filozoficzna oraz literacka uczestników Koła. Poza tym, od czasu do czasu, w ramach Koła wygłaszali wykłady zaproszeni goście spoza uczelni. Dość szybko tradycją Koła stały się doroczne, wyjazdowe sesje naukowe, odbywały się one najczęściej w Teologu (powiat tucholski).

W 1991 roku opiekunami Studenckiego Koła Filozoficznego zostali Ryszard Maciołek oraz Ryszard Mordarski. Dzięki ich staraniom nawiązany został kontakt z Kołem Filozoficznym Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1992 kilkuosobowa grupa członków Koła bydgoskiego po raz pierwszy uczestniczyła w dorocznym Tygodniu Filozoficznym KUL. Wiosną 1995 roku Ryszard Maciołek oraz Ryszard Mordarski zorganizowali wyjazdową sesję naukową w Szczawnicy-Zdroju. W roku akademickim 1996-1997 funkcję opiekuna naukowego pełnił Grzegorz Grzmot-Bilski zaangażowany w działalność Koła od 1983 roku. Następnie, w kolejnym roku akademickim, opiekę naukową przejęli Maciej Chlewicki oraz Jarosław Jakubowski. związani z pracami Koła od drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Zorganizowali oni (oprócz kontynuowanych aż do dnia dzisiejszego dorocznych wyjazdów na Tydzień Filozoficzny KUL) dwie wyjazdowe sesje naukowe – w Płocku (jesień 1997) oraz w Kruszwicy (wiosna 1998).

Spośród zagadnień omawianych w ramach prac (najczęściej codwutygodniowych) Koła w okresie od 1991 najwięcej uwagi poświęcono zagadnieniom związku filozofii i literatury, a także problematyce egzystencjalnej. Analizowane były między innymi teksty Platona, Arystotelesa, Epikteta, św.Augustyna, Kanta, Kierkegaarda Nietzschego, Bergsona, Heideggera, Jaspersa, Gadamera Bierdiajewa.

Obecnie trwa nowy okres w dziejach Koła, albowiem jego ster przejęli studenci filozofii. Studenckie Koło Filozoficzne, pielęgnując ciągłość tradycji zachowuje jednak nadal formułę spotkań otwartych, adresowanych do wszystkich osób zainteresowanych filozofią.
Opiekunem Studenckiego Koła Filozoficznego jest dr hab. Maciej Chlewicki, prof. nadzw. tel. 52 32 36 709. Przewodniczący Aleksander Chyziński tel. 601 494 496.

Wszystkie niezbędne informacje o działalności Koła znajdą Państwo na stronie: www.studenckiekolofilozofii.wordpress.com

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filozofii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel: 52 323 67 09