Instytut Filozofii

Galeria

Ogólnopolska konferencja filozoficzna pt. „Deus otiosus. Filozofia Bożego ukrycia”

W dniach 15-16 listopada 2019 r. odbyła się ogólnopolska konferencja filozoficzna pt. „Deus otiosus. Filozofia Bożego ukrycia”. Tematem konferencji było filozoficzno-teologiczna problematyka Bożego ukrycia, nieobecności Boga, jego śmierci, ucieczki, słabości, oddalenia, wycofania etc. Celem konferencji było przypomnienie najważniejszych stanowisk i dyskusji, jakie pojawiły w historii filozofii, zwłaszcza historii najnowszej, jak również prezentacja własnych systematycznych prób przemyślenia problematyki Bożego ukrycia.