Studia podyplomowe Filozofii i Etyki

Instytut prowadzi studium podyplomowe z filozofii i etyki przeznaczone dla wszystkich pragnących pogłębić wiedzę z zakresu etyki opartej na rzetelnej wiedzy ogólnofilozoficznej. Ukończenie studium daje osobom posiadającym już uprawnienia pedagogiczne prawo do nauczania etyki w szkole. Studium podyplomowe z Filozofii i Etyki jest skierowane przede wszystkim (choć nie wyłącznie) do nauczycieli chcących prowadzić zajęcia z etyki. Dlatego w zestawie przedmiotów – oprócz standardowych – znalazły się również te związane z dydaktyką filozofii. Zajęcia odbywają się tylko w soboty (w wyjątkowych sytuacjach w niedzielę) dwa lub trzy razy w miesiącu. Studium trwa trzy semestry.

Wykaz przedmiotów objętych nauczaniem w trakcie studium obejmuje: wstęp do filozofii, historię filozofii starożytnej i średniowiecznej, historię filozofii nowożytnej i współczesnej, logikę, ontologię (metafizykę), epistemologię, antropologię filozoficzną, filozofię kultury, filozofię polityki, socjologię moralności, etykę ogólną, główne problemy etyki współczesnej, dydaktykę filozofii, metodykę filozofii, filozoficzne podstawy edukacji, filozoficzne podstawy wychowania, seminarium dyplomowe.

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela:

Eleonora Fiedorowicz
Sekretariat Instytutu Filozofii
ul. Ogińskiego 16
tel. 52 32 36 709
email: ifukw@ukw.edu.pl

Organizatorem Studiów Podyplomowych Filozofii i Etyki jest Instytut Filozofii, kierownikiem studiów jest dr Wojciech Torzewski.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Filozofii,

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, tel: 52 323 67 09