Instytut Filozofii

Dyżury pracowników w semestrze zimowym 2020/2021

Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz
Dyrektor Instytutu Filozofii
dyżur: wtorek 11.30–  13.00
ul. Ogińskiego 16
pok. 509

Dr hab. Wojciech Torzewski, prof. uczelni
Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia
dyżur: czwartek 13.00–14.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 505

Dr hab. Maciej Chlewicki, prof. uczelni
dyżur: czwartek 11.0012.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 502

Dr hab. Edward Gorzelańczyk, prof. uczelni
dyżur: środa 16.0018.00
ul. Ogińskiego 16
pok. 501

Dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. uczelni
dyżur: wtorek 17.0018.00
ul. Ogińskiego 16
pok. 504

Dr hab. Ryszard Mordarski, prof. uczelni
dyżur: wtorek 11.3013.00
ul. Ogińskiego 16
pok. 506

Dr hab. Marek Siwiec, prof. uczelni
dyżur: poniedziałek 14.00–15.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 502

Dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. uczelni
dyżur: piątek 11.0012.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 504

Dr hab. Jarosław Jakubowski
dyżur: wtorek 14.0015.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 502

Dr hab. Wojciech Rechlewicz
dyżur: wtorek 16.00–19.00 (co dwa tygodnie)
ul. Ogińskiego 16
pok. 504

dr Bożena Listkowska
dyżur: czwartek 12.30–14.00 
ul. Ogińskiego 16

Ks. dr Sylwester Warzyński
dyżur: wtorek 8.309.15
czwartek 13.0013.45

ul. Ogińskiego 16
pok. 506