Instytut Filozofii

Dyżury pracowników w semestrze letnim 2020/2021

Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz
Dyrektor Instytutu Filozofii
dyżur: wtorek 15.0017.00
ul. Ogińskiego 16
pok. 509

Dr hab. Wojciech Torzewski, prof. uczelni
Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia
dyżur: środa 17.00–18.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 505

Dr hab. Maciej Chlewicki, prof. uczelni
dyżur: czwartek 11.1512.45
ul. Ogińskiego 16
pok. 502

Dr hab. Edward Gorzelańczyk, prof. uczelni
dyżur: środa 7.30 - 8.30 i 17.0018.00
ul. Ogińskiego 16
pok. 501

Dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. uczelni
urlop naukowy
ul. Ogińskiego 16
pok. 504

Dr hab. Ryszard Mordarski, prof. uczelni
dyżur: wtorek 11.3013.00
ul. Ogińskiego 16
pok. 506

Dr hab. Marek Siwiec, prof. uczelni
dyżur: poniedziałek 14.30–16.00
ul. Ogińskiego 16
pok. 502

Dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. uczelni
dyżur: piątek 17.0018.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 504

Dr hab. Jarosław Jakubowski,  prof. uczelni
dyżur: środa 13.0014.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 502

Dr hab. Wojciech Rechlewicz, prof. uczelni
dyżur: środa 9.3011.00 
ul. Ogińskiego 16
pok. 504

dr Bożena Listkowska
dyżur: czwartek 14.15–16.45 
ul. Ogińskiego 16

Ks. dr Sylwester Warzyński
dyżur: wtorek 8.309.15
czwartek 10.1511.00

ul. Ogińskiego 16
pok. 506