Instytut Filozofii

Dyżury pracowników w semestrze zimowym 2021/2022

Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz
Dyrektor Instytutu Filozofii
dyżur: czwartek, godz. 12.0013.30, 18.00–19.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 1002

Dr hab. Wojciech Torzewski, prof. uczelni
Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia
dyżur: piątek, godz 12.30–14.00
ul. Ogińskiego 16
pok. 1004

Dr hab. Maciej Chlewicki, prof. uczelni
dyżur: środa, godz 11.00–12.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 1008

Dr hab. Edward Gorzelańczyk, prof. uczelni
dyżur: wtorek, godz 16.45–18.15
ul. Ogińskiego 16
pok. 1001

Dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. uczelni
urlop naukowy
ul. Ogińskiego 16
pok. 1007

Dr hab. Ryszard Mordarski, prof. uczelni
dyżur: środa, godz 17.00–18.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 1006

Dr Filip Stawski
dyżur: środa, godz 12.00–13.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 1001


Dr hab. Marek Siwiec, prof. uczelni
dyżur: czwartek, godz 18.15–19.45
ul. Ogińskiego 16
pok. 1008

Dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. uczelni
dyżur: wtorek, godz 19.00–20.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 1007

Dr hab. Jarosław Jakubowski,  prof. uczelni
dyżur: poniedziałek, godz 10.30–12.00
ul. Ogińskiego 16
pok. 1008

Dr hab. Wojciech Rechlewicz, prof. uczelni
dyżur: wtorek, godz 12.00–13.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 1007

dr Bożena Listkowska
dyżur: czwartek, godz 14.30–16.00 
ul. Ogińskiego 16
pok. 1006

Ks. dr Sylwester Warzyński
dyżur: środa, godz 10.15–11.00, 14.15–15.00
ul. Ogińskiego 16
pok. 1006