Instytut Filozofii

Dyżury pracowników w semestrze letnim 2019/2020

Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz
Dyrektor Instytutu Filozofii
dyżur: czwartek 12:00 – 13:30
ul. Ogińskiego 16
pok. 509

Dr hab. Wojciech Torzewski, prof. uczelni
Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia
dyżur: czwartek 8:45- 9:15 i 12:30-13:30
ul. Ogińskiego 16
pok. 505

Dr hab. Maciej Chlewicki, prof. uczelni
dyżur: czwartek 13:00-14:30
ul. Ogińskiego 16
pok. 502

Dr hab. Edward Gorzelańczyk, prof. uczelni
dyżur: środa 9:30 –11:00
ul. Ogińskiego 16
pok. 501

Dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. uczelni
dyżur: poniedziałek 17:00-18:30
ul. Ogińskiego 16
pok. 504

Dr hab. Ryszard Mordarski, prof. uczelni
dyżur: piątek 13:00 – 14:30
ul. Ogińskiego 16
pok. 506

Dr hab. Marek Siwiec, prof. uczelni
dyżur: środa 18:30 – 20:00
ul. Ogińskiego 16
pok. 502

Dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. uczelni
dyżur: czwartek 17:00-18:30
ul. Ogińskiego 16
pok. 504

Dr hab. Jarosław Jakubowski
dyżur: poniedziałek 13:00-14:30
ul. Ogińskiego 16
pok. 502

Dr hab. Wojciech Rechlewicz
dyżur: wtorek 17:45 – 19:15 (wg bloku 2)
ul. Ogińskiego 16
pok. 504

Ks. dr Sylwester Warzyński
dyżur: wtorek 12:00 – 12:45
piątek 14:15 – 15:00

ul. Ogińskiego 16
pok. 506