Instytut Filozofii

Konsultacje w semestrze letnim

 • Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz
  Dyrektor Instytutu Filozofii
  środa 14.30 – 16.00, 
  16.15 – 17.45
 • Dr hab. Wojciech Torzewski, prof. uczelni
  Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia
  piątek 11.30 – 13.00
 • Dr hab. Maciej Chlewicki, prof. uczelni
  poniedziałek 13.00 –14.30
 • Dr hab. Edward Gorzelańczyk, prof. uczelni
  wtorek 7.15 – 9.15
 • Dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. uczelni
  wtorek 16.30 – 18.00
 • Dr hab. Ryszard Mordarski, prof. uczelni
  środa 16.00 – 17.30
 • Dr hab. Marek Siwiec, prof. uczelni
  wtorek 16.15 – 17.45
 • Dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. uczelni
  wtorek 18.30 – 20.00
 • Dr hab. Jarosław Jakubowski, prof. uczelni
  poniedziałek 11.00 –12.30
 • Dr hab. Wojciech Rechlewicz, prof. uczelni
  poniedziałek 11.15 – 12.45
 • Dr Bożena Listkowska
  poniedziałek 13.00 –14.30
 • Ks. dr Sylwester Warzyński
  poniedziałek 10.15 – 11.00
  środa 10.45 – 11.30
 • Dr Filip Stawski
  środa 11.00 – 12.30