Instytut Filozofii

Na zdjęciu otwarta książka z otwartymi okularami Na zdjęciu otwarta książka z otwartymi okularami

Filozofia i etyka – nowy kierunek w ofercie studiów podyplomowych

Podyplomowe studia „Filozofia i Etyka” mają wszechstronny, ogólnokształcący charakter, przez co zapewniają pożądane na dzisiejszym rynku „umiejętności miękkie”. Ich absolwent posiada wiedzę w zakresie najważniejszych zagadnień filozoficznych, zarówno w ujęciu systematycznym, jak i historycznym, zna istotę poznania naukowego, a przede wszystkim uświadamia sobie cechy krytycznego, racjonalnego myślenia. Ukończenie studiów podyplomowych z filozofii i etyki pogłębia umiejętności komunikacyjne, zapewnia też wiedzę niezbędną do skutecznego uczestniczenia w dyskusji prowadzonej w sposób rzeczowy, uporządkowany i bezstronny (znajomość technik argumentacyjnych, podstaw retoryki itd.).

Studia doskonalą umiejętności w zakresie tych rodzajów działalności, w których kluczowe jest z jednej strony kreatywne, samodzielne, niekonwencjonalne myślenie i rozwiązywanie problemów, a z drugiej – zachowywanie wysokich standardów etycznych.

Ich ukończenie rozwija zatem umiejętności przydatne w takich dziedzinach, jak:

  • dziennikarstwo,
  • publicystyka,
  • działalność prospołeczna (np. w organizacjach pozarządowych, fundacjach),
  • działalność publiczna (np. polityczna, samorządowa),
  • reklama, 
  • public relations.