Instytut Filozofii

Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla Antoniego Torzewskiego

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych, przyznał Nagrody i Stypendia Naukowe. Laureatami są naukowcy, młodzi badacze i wyróżniający się studenci. Wśród nich znalazł się Antoni Torzewski - student II roku studiów magisterskich na kierunku filozofia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Student UKW otrzymał wyróżnienie za osiągnięcia naukowe i działalność pozanaukową. W ostatnich dwóch latach aktywnie uczestniczył w czterech konferencjach krajowych  i międzynarodowych, podczas których prezentował referaty. Opublikował siedem artykułów w recenzowanych czasopismach filozoficznych (z czego jeden w języku angielskim). Publikuje zarówno w wydawnictwach polskich, jak i zagranicznych. W roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 -  stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi ożywioną działalność pozanaukową w trzech obszarach: muzycznym, filmowym, fotograficznym. Laureat interesuje się chóralistyką, jest członkiem wielokrotnie nagradzanego chóru Michała Gacki, z którym zdobył wiele nagród na festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych. Antoni Torzewski jest twórcą filmów „On i ona”  (nagradzanego na ogólnopolskich festiwalach) oraz „A mieliśmy go tak blisko”. Zajmuje się także fotografią. Zrealizował wiele projektów fotograficznych, z których część została opublikowana.