Instytut Filozofii

Perspektywy współczesnej filozofii religii - seminarium

Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Bydgoszczy zapraszają do udziału w cyklicznym seminarium pt. Perspektywy współczesnej filozofii religii

„Religia” jest tematem, który od wieków zajmuje filozofów należący do różnych tradycji i kierunków. Rozważana była i jest w kontekście poszukiwań metafizycznych, w kontekście kwestii pochodzenia i uzasadnienia norm moralnych, a także w kontekście wielkich zmian kulturowych, społecznych i politycznych. Choć mentalność europejska została zdominowana przez jedną religię, kształtując także jej filozoficzny sposób rozumienia tego, czym jest w ogóle religia i jej „przedmiot”, historia filozofii prezentuje wielkie bogactwo związanych z tym tematem ujęć. Także i dziś pomimo widocznych oznak globalnej i głębokiej sekularyzacji oraz spadku zainteresowania kwestiami teologicznymi w filozofii, temat religii nie schodzi z okładek książek najbardziej poczytnych myślicieli. Wielokrotnie ogłaszany koniec religii i myślenia religijnego nie tylko nigdy nie nadszedł, ale został zdyskredytowany coraz większym zainteresowaniem filozofów kwestiami religii i duchowości. Zamiast stawać przed zerojedynkowym wyborem pomiędzy światem religijnym i światem bez religii, o wiele skuteczniejsza okazała się strategia badania religijności w świecie zsekularyzowanym i, odwrotnie, odkrywania silnego elementu sekularnego w świecie żywej religijności. Czy dowodzi to istnienia naturalnej tęsknoty religijnej, podobnej lub równoważnej tej, która stanowi motyw utrzymywania się poszukiwań metafizycznych? Także i co do metafizyki nieraz słychać było głosy na temat jej zmierzchu, po czym okazywało się, że metafizyka ma się całkiem dobrze, a skierowane wobec niej ostrze krytyki nie tylko czerpie z pewnych przesłanek metafizycznych, ale skutkuje ostatecznie wzmocnieniem myślenia metafizycznego. Z pewnością silny i odwieczny związek religii i metafizyki powoduje, że zachodzące współcześnie zmiany, których doświadcza jedno z nich, uwidoczniają się także w kondycji drugiego. Wydaje się więc, że najlepszą strategią badania religii jest jednoczesne stawianie pytań o charakterze metafizycznym. Trzeba to jednak robić, mając na względzie krytykę jej onto-teo-logicznego charakteru i wielorakie próby przezwyciężenia wskazanych przez nią metafizycznych wypaczeń. Jaki obraz wyłania się wówczas z takich prób? Czym jest religia z perspektywy nowej metafizyki, która stara się zostawić za sobą dominujące przez wieki rozumienie bytu, prawdy, człowieka i Boga? Proponowane seminarium pt. Perspektywy współczesnej filozofii religii, na które zaproszeni są wszyscy zainteresowani filozoficzną problematyką religii, a więc zarówno profesjonalni filozofowie, studenci filozofii, jak i jej miłośnicy, zostało powołane właśnie po to, aby wraz ze znaczącymi myślicielami XX i XXI wieku szukać na te pytania odpowiedzi. 

Ze względu na stan pandemii seminarium odbywa się drogą online, na platformie zoom.
Zgłoszenia chęci wzięcia udziału w seminarium oraz wszelkie pytania dotyczące seminarium proszę kierować na adres: ptfbydgoszcz@gmail.com