Instytut Filozofii

Szkolenie BHP dla studentów I roku

Szkolenia BHP dla studentów pierwszych roczników I i II stopnia odbędą się online na platformie MS Teams.

Harmonogram szkoleń BHP dla poszczególnych roczników znajduje się w załączniku. Dane dostępowe zostaną przesłane przed szkoleniem.

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy.