Instytut Filozofii

Obsługa administracyjna w czasie zawieszonych zajęć dydaktycznych Obsługa administracyjna w czasie zawieszonych zajęć dydaktycznych

Obsługa administracyjna w czasie zawieszonych zajęć dydaktycznych

W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora UKW dotyczącego zasad funkcjonowania uczelni w dniach od 25 maja 2020 do odwołania
w sekretariacie Instytutu Filozofii dyżury w godz. 8.00 – 14.00 będą odbywały się we wtorki i czwartki.

W pozostałych dniach obowiązuje praca zdalna.
W dniach dyżurów kontakt pod numerem telefonu: 52 32 36 709
Kontakt drogą mailową na adres: ifukw@ukw.edu.pl