Instytut Filozofii

Profesor Dariusz Łukasiewicz w składzie Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk Profesor Dariusz Łukasiewicz w składzie Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk

Profesor Dariusz Łukasiewicz w składzie Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk

3 marca 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Profesor Dariusz Łukasiewicz - Dyrektor Instytutu Filozofii UKW w Bydgoszczy został wybrany w skład Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk

Komitety PAN zrzeszają czołówkę polskich naukowców. Pełnią one funkcję ciał doradczych i opiniotwórczych.
Ich zadaniem jest m.in. opracowanie stanowisk i ekspertyz pomagających w rozwiązaniu problemów naukowych, opiniowanie aktów normatywnych dotyczących nauki i upowszechnianie wyników badań. Natomiast na pierwszym posiedzeniu komitetu w nowym składzie w dniu 03 marca 2020 r. Pan Profesor Dariusz Łukasiewicz został wybrany w skład Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk.

Serdecznie gratulujemy!