Instytut Filozofii

I Bydgoskie Spotkanie Filozoficzne I Bydgoskie Spotkanie Filozoficzne

I Bydgoskie Spotkanie Filozoficzne

Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Koło Studenckie Filozofii ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w „I Bydgoskich Spotkaniach Filozoficznych”, które odbędą się w dniach 17-18.04.2020 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Konferencja ma charakter przeglądowy.

Planowane są trzy sekcje tematyczne:

  • Metafizyki i ontologii,
  • Epistemologii, filozofii umysłu i języka,
  • Etyki i filozofii praktycznej.

Czas każdego z wystąpień nie powinien przekraczać 20 minut. Organizator przewidział także 10 minut na dyskusję.
Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie studentów i doktorantów oraz młodych pracowników naukowych. Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (który nie powinien przekraczać 1800 znaków) przyjmujemy na adres poczty elektronicznej:
bydgoskiespotkaniafilozoficzne@gmail.com do 1 marca 2020 roku. Opłata konferencyjna w kwocie 70 zł służy pokryciu kosztu zestawu konferencyjnego, przerw kawowych oraz cateringu. Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta bankowego oraz terminu wpłaty będziemy przekazywać po zaakceptowaniu abstraktu. Po konferencji planujemy publikację artykułów pokonferencyjnych (po przejściu standardowej procedury recenzyjnej) w specjalnym wydaniu czasopisma „Piąte piętro”.

Komitet organizacyjny:

  1. dr hab. Maciej Chlewicki prof. UKW
  2. mgr Jacek Pękacz
  3. lic. Adam Skowron
  4. lic. Antoni Torzewski

Rada Naukowa:

  1. prof. zw. Dariusz Łukasiewicz
  2. dr hab. Wojciech Torzewski prof. UKW
  3. dr hab. Jarosław Jakubowski