Wydział Filozofii

Władze Wydziału Filozofii

prof. zw. dr hab. Dariusz Łukasiewicz

Dziekan
prof. zw. dr hab. Dariusz Łukasiewicz

ul.Ogińskiego 16,85-092 Bydgoszcz, pok.1002
e-mail: dlukas@ukw.edu.pl
tel. 52 32 36 709

dr hab. Wojciech Torzewski, prof. uczelni

 

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. Wojciech Torzewski, prof. uczelni

ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, pok. 1004
e-mail: wtorzewski@poczta.fm
tel. 52 32 36 709