Wydział Filozofii

Dyżury pracowników w semestrze letnim 2022/23

Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz
Dyrektor Wydziału Filozofii
dyżur: piątek, godz. 12.30-14.00, 14.15-15.45
ul. Ogińskiego 16
pok. 1002

Dr hab. Wojciech Torzewski, prof. uczelni
Prodziekan ds. Kształcenia
dyżur: środa, godz. 11.45-13.15
ul. Ogińskiego 16
pok. 1004

Dr hab. Maciej Chlewicki, prof. uczelni
urlop naukowy
ul. Ogińskiego 16
pok. 1008

Dr hab. Edward Gorzelańczyk, prof. uczelni
dyżur: piątek, godz. 12.30-14.00
ul. Ogińskiego 16
pok. 1001

Dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. uczelni
ul. Ogińskiego 16
pok. 1007

Dr hab. Ryszard Mordarski, prof. uczelni
dyżur: piątek, godz. 15.00-16.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 1006

Dr Filip Stawski
dyżur: poniedziałek, godz. 13.00-14.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 1001


Dr hab. Marek Siwiec, prof. uczelni
dyżur: poniedziałek, godz. 16.30-18.00
ul. Ogińskiego 16
pok. 1008

Dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. uczelni
dyżur: piątek, godz. 15.15-16.45
ul. Ogińskiego 16
pok. 12

Dr hab. Jarosław Jakubowski,  prof. uczelni
dyżur: wtorek, godz. 10.00-11.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 1008

Dr hab. Wojciech Rechlewicz, prof. uczelni
dyżur: wtorek, godz. 11.00-13.00
ul. Ogińskiego 16
pok. 1007

dr Bożena Listkowska
dyżur: środa, godz. 11.15-12.45
ul. Ogińskiego 16
pok. 1006

Ks. dr Sylwester Warzyński
urlop zdrowotny
ul. Ogińskiego 16
pok. 1006

dr Magdalena Krasińska
dyżur: poniedziałek, godz. 13.00-14.30
ul. Ogińskiego 16
pok. 1006