Wydział Filozofii
o instytucie

Instytut Filozofii powstał poprzez wyłączenie z Instytutu Filozofii i Socjologii wydziałowej Katedry Socjologii w roku 2008. Ale historia Instytutu jest w rzeczywistości o wiele dłuższa. Trzonem tej historii oraz obecnego stanu Instytutu jest ponad dwudziestoletnia działalność Katedry Filozofii. Istniejąc przez większość czasu w ramach Wydziału Humanistycznego i nie posiadając własnego kierunku studiów Katedra Filozofii realizowała  działalność dydaktyczną na prawie wszystkich kierunkach studiów wszystkich wydziałów, najpierw Wyższej Szkoły Pedagogicznej, później Akademii Bydgoskiej i na koniec - po przekształceniu w Instytut - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Pracownicy Katedry prowadzili zajęcia z tak różnorodnych przedmiotów jak:

  • filozofia,
  • historia filozofii,
  • filozofia współczesna,
  • logika,
  • etyka i estetyka,

dbając nie tylko o poziom pracy dydaktycznej ale też o własny rozwój naukowy.

Kontakt

Sekretariat:
Renata Sztuba
tel.: 52 32 36 709
email: ifukw@ukw.edu.pl